wužywanje cookijow

Comy Wam nejlěpšy serwis póbitowaś. Za to wužywamy cookije a analyzowy rěd Matomo. Z dalšnym wužywanim webboka pśigłosujośo wužywanju toś tych. Nadrobne informacije dostanjośo w našom wózjawjenju wó šćiśe datow.
 
Aby swóje wuknjeńske wuspěchy, staw lekcijow a statistiki trajnje składowaś mógł/a, pśizjaw abo registrěruj se. Pózdźej dopomnjeś.
  wopśimjeśe pśepytaś

  Kšac pó kšacu

 • lekcija 1: Jadnore sady 012

  • źěłowe łopjeno: Jadnore sady
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Pśisłuchaj a rozsuź.
  • 2
   Namakaj subjekt.
  • 3
   Glědaj dokradnje.
  • 4
   Markěruj subjekty a predikaty.
  • 5
   Kongruenca mjazy subjektom a predikatom.
  • 6
   Twóŕ formy duala a plurala.   Profi 
  • 7
   Wupiš objekt.
  • 8
   Markěruj subjekty a objekty.
  • 9
   Twóŕ akuzatiw substantiwa.
  • 10
   Zasajź pšawu kazusowu formu.
  • 11
   Twóŕ kazusowe formy substantiwa.
  • 12
   Zasajź komy.
 • lekcija 2: Prepozicionalne wězby 010

  • źěłowe łopjeno: Prepozicionalne wězby
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Twóŕ sady.
  • 2
   Pśirěduj pšawje.
  • 3
   Rozšyŕ sady.
  • 4
   Namakaj se góźecy kazus.
  • 5
   Pśirěduj pšawje.
  • 6
   Namakaj pšawu słownu kupku.
  • 7
   Wuběraj formu substantiwa.
  • 8
   Pšawje abo wopak.
  • 9
   Twóŕ formy substantiwa.
  • 10
   Cytaj a rozsuź.
 • lekcija 3: Kwantifikatory 010

  • źěłowe łopjeno: Kwantifikatory
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Zasajź licbniki.
  • 2
   Pśirěduj licbnik pšawje.
  • 3
   Póstaj numerale a ordinale.
  • 4
   Picuj słownu mašinu (liche licenje abo plt).
  • 5
   Dekliněruj pšawje.
  • 6
   Zapiš pšawu formu licbnika.
  • 7
   Wupiš licby.
  • 8
   Wupiš cyfry.
  • 9
   Twóŕ pšawu formu substantiwa.
  • 10
   Słuchaj a pytaj słowo za pódawanje casa.
 • lekcija 4: Pšawopis 014

  • źěłowe łopjeno: Pšawopis
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Słuchaj a piš słowo.
  • 2
   Zasajź c abo s abo z.
  • 3
   Zasajź š abo ś.
  • 4
   Słuchaj a pytaj słowo.
  • 5
   Zasajź sć abo šć abo zć.
  • 6
   Zasajź ł abo w.
  • 7
   Wugódaj słowa (ł abo w).
  • 8
   Namakaj pśisłušny adjektiw z -owy.
  • 9
   Pśirěduj pšawje.
  • 10
   Picuj słownu mašinu (o abo ó).
  • 11
   Słuchaj a piš słownu kupku.
  • 12
   Zasajź e, ě, i abo y.
  • 13
   Zestaj słowa.
  • 14
   Zestaj pytane słowo.
 • lekcija 5: Słowo a słowotwóŕba 013

  • źěłowe łopjeno: Słowo a słowotwóŕba
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Namakaj póriki
  • 2
   Twóŕ wěcejsłowne pomjenjenja.
  • 3
   Słuchaj a piš słowo.
  • 4
   Pśestaj substantiwy z nimšćiny.
  • 5
   Wótwóźuj nowe słowa.
  • 6
   Markěruj prefikse a sufikse.
  • 7
   Kombinuj šykownje.
  • 8
   Rozsuź pšawje.
  • 9
   Twóŕ zestajane substantiwy.
  • 10
   Słuchaj a piš słowo.   Profi 
  • 11
   Namakaj góźece se słowo.   Profi 
  • 12
   Wuśěgni ze sady słowo.
  • 13
   Zestaj pytane słowo.
 • lekcija 6: Adjektiwy a jich formotwóŕba 013

  • źěłowe łopjeno: Adjektiwy a jich formotwóŕba
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Pśirěduj substantiwoju góźece se adjektiwy.
  • 2
   Namakaj k adjektiwoju substantiw.
  • 3
   Kongruenca mjazy subjektom a predikatom.
  • 4
   Pśirěduj pšawje.
  • 5
   Zestaj adjektiw a substantiw.
  • 6
   Namakaj póriki.
  • 7
   Glědaj dokradnje.
  • 8
   Twóŕ formy adjektiwa.
  • 9
   Wudopołni tabelu.
  • 10
   Zasajź pšawu kazusowu formu.
  • 11
   Twóŕ słowne kupki w datiwje.
  • 12
   Kombinuj pšawje.
  • 13
   Rozsuź se za prepoziciju.
 • lekcija 7: Rozšyrjanje sadowych cłonkow 010

  • źěłowe łopjeno: Rozšyrjanje sadowych cłonkow
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Chto jo to gronił?
  • 2
   Namakaj se góźecy werb.
  • 3
   Dopiš tšojenje.
  • 4
   Wudopołń tekst.   Profi 
  • 5
   Sufigěrowanje werbow
  • 6
   Wótwóźuj particip a werbalny substantiw.
  • 7
   Stopnjuj adwerby.
  • 8
   Wótwóźuj posesiwy.
  • 9
   Namakaj posesiwne pronomeny.
  • 10
   Łapaj pronomeny.
 • lekcija 8: Zestajane sady 010

  • źěłowe łopjeno: Zestajane sady
  • zawod
  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Pśirědnje zestajana sada.
  • 2
   Pśirěduj pšawje.
  • 3
   Pódrědnje zestajana sada.
  • 4
   Póstaj głownu a pódlańsku sadu.
  • 5
   Kombiněruj šykownje.
  • 6
   Zwězanje zestajaneje sady.
  • 7
   Namakaj se góźecu konjunkciju.
  • 8
   Indirektna rěc.
  • 9
   Interpunkcija w zestajanej saźe.
  • 10
   Zasajź komy.
 • lekcija 9: Wóspjetowanje 019

  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Namakaj wopacnu formu plurala.
  • 2
   Glědaj dokradnje.
  • 3
   Twóŕ formy substantiwa w genitiwje.
  • 4
   Twóŕ formy substantiwa.
  • 5
   Pśirěduj pšawje.
  • 6
   Pśirěduj numerale.
  • 7
   Zapiš pluraletantumy.
  • 8
   Zapiš pšawu formu numerala.
  • 9
   Twóŕ pšawu formu substantiwa.
  • 10
   Kombiněruj šykownje.
  • 11
   Twóŕ formy substantiwow.
  • 12
   Namakaj pšawe póriki.
  • 13
   Pśirěduj pšawje.
  • 14
   Zasajź pšawu kazusowu formu.
  • 15
   Twóŕ formy adjektiwow.
  • 16
   Namakaj se góźecy werb.
  • 17
   Wótwóźuj particip a werbalny substantiw.
  • 18
   Wótwóźuj werbalne substantiwy.
  • 19
   Twóŕ formy werbow.
 • lekcija 10: Rozšyrjenje 018

  • zwucowanja
    gramatika
    pšawopis
    słowotwóŕba
  • 1
   Zasajź kóńcowku instrumentala.
  • 2
   Twóŕ formy substantiwa.
  • 3
   Twóŕ pómjeńšonki.
  • 4
   Twóŕ pómjeńšonki.
  • 5
   Twóŕ pómjeńšonki.
  • 6
   Zapiš pšašajucy pronomen.
  • 7
   Zasajź pšawu formu licbnika resp. pronomena „jaden“.
  • 8
   Wubjeŕ pšawu formu personalnego pronomena.
  • 9
   Namakaj adjektiw.
  • 10
   Wótwóźuj adjektiwy.
  • 11
   Wubjeŕ pšawu formu.
  • 12
   Zasajź adjektiwy abo adwerby.
  • 13
   Twóŕ adwerby.
  • 14
   Twóŕ formy adjektiwa.
  • 15
   Twóŕ negěrowane formy werbow.
  • 16
   Wótwóźuj aktiwny particip.
  • 17
   Rozsuź se za werb.
  • 18
   Zasajź tś abo tš.
dalej wuknuś