wužywanje cookijow

Comy Wam nejlěpšy serwis póbitowaś. Za to wužywamy cookije a analyzowy rěd Matomo. Z dalšnym wužywanim webboka pśigłosujośo wužywanju toś tych. Nadrobne informacije dostanjośo w našom wózjawjenju wó šćiśe datow.

wuknjeńska statistika

cełkowny cas wuknjenja
0,00 góźiny
wobźěłane zwucowanja
0
         pšawopis
0
         gramatika
0
         słowotwóŕba
0
pśerězna kwota wuspěcha
0,0%
licba dypkow w slědnych 30 dnjach
0

statistika lekcijow/zwucowanjow

 • lekcija 1: Jadnore sady
  0 12
 • lekcija 2: Prepozicionalne wězby
  0 10
 • lekcija 3: Kwantifikatory
  0 10
 • lekcija 4: Pšawopis
  0 14
 • lekcija 5: Słowo a słowotwóŕba
  0 13
 • lekcija 6: Adjektiwy a jich formotwóŕba
  0 13
 • lekcija 7: Rozšyrjanje sadowych cłonkow
  0 10
 • lekcija 8: Zestajane sady
  0 10
 • lekcija 9: Wóspjetowanje
  0 19
 • lekcija 10: Rozšyrjenje
  0 18
dalej wuknuś